Slovo, dramatická tvorba

Tribečské osvetové stredisko 21. novembra 2014 v Topoľčanoch zorganizovalo výberové kolo pre Nitriansky a Trenčiansky kraj v priestoroch koncertnej sály Mestského úradu v Topoľčanoch XXI. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany. Súťažilo sa v III. kategóriách. V I....
Dňa 29.10.2014 sa v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne konala Škola poézie II. Lektorky Mgr. Eliška Sadíleková a Judita Sadíleková sa zamerali na základné kritériá umeleckého prednesu: primeranosť predlohy, tvorivosť spôsobu podania a pôsobivosť na adresáta.
Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne usporiadalo dňa 30.septembra 2014 o 8.00 hod. obľúbený workshop Mladý moderátor pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka.   prihláška sutaz MM 2014.docx (13773) propozície MM2014.docx (437242)   viac info: Mgr. Dominika...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo dňa 23.9.2014 na ZŠ Pohraničnej v Komárne školiteľské podujatie pre žiakov, študentov a pedagógov - Škola poézie. Lektorky Mgr. Eliška Sadileková a Judita Sadileková sa zamerali na vhodnosť výberu textu, primeranosť dramaturgickej...
Dňa 7.mája 2014 usporiadalo Krajské osvetové stredisko v Nitre krajskú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen 2014, kde sa naši rečnici umiestnili na popredných miestach.
Dňa 30. apríla 2014 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch zorganizovalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. S radosťou vám oznamujeme úspech našich recitátoriek a recitátora.   Výsledky I. kategória - poézia               ...
V rámci 60. ročníka okresnej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014, ktorá sa konala 27.marca 2014 v priestoroch Centra voľného času v Komárne, bola ocenená za dlhoročný rozvoj detskej recitačnej tvorivosti a odbornú prácu v oblasti miestnej kultúry...
Regionálne osvetové stredisko dňa 26.6.2014 slávnostne uviedlo premiéru hudobno - poetického pásma Či to má vždy tak byť...? v Dome Matice slovenskej v Komárne. FOTOGALÉRIA   Info: Tibor Krátky    
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje  pre recitátorov základných, stredných a vysokých  škôl, osemročných gymnázií  a dospelých  recitátorov  - záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno   Hviezdoslavov Kubín 2014 60. ročník postupovej...
Výsledky okresného kola 60.ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2014, ktoré sa konalo dňa 27.03.2014 v priestoroch Centra voľného času a v ZŠ Pohraničná v Komárne . Porota udelila spolu 30 ocenení, z ktorých do...
1 | 2 >>

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk