Komárňanské ART Spektrum 2020 - 14.02.2020

Komárňanské ART Spektrum 2020

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.  Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách). Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

 

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

Kategórie D a E sú bez vekového rozlíšenia

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.). Kategóriu E prosíme tiež odovzdať do uzávierky regionálneho kola ROS v Komáre 17. január 2020.

 

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  17. január 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 14. február 2020

                                                                                           o 17:00 hod. Zichyho palác

                                                                          Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2020

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave http://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

           

Štítky na identifikáciu výtvarných diel.

 

 

Komáromi ART Spektrum 2020

 

Komáromi ART Spektrum 2020 címmel a Komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti a Képzőművészeti Spektrum 2020 elnevezésű, az amatőr képzőművészeti alkotások országos többfordulós seregszemléje 57. évfolyamának járási fordulóját.

A verseny iránt érdeklődők számára mellékeljük a szükséges információkat tartalmazó VERSENYSZABÁLYZATOKAT.

Az egyes kategóriákba az alkotás elkészítési évében elért életkor szerint lehet jelentkezni, az alsó korhatár 15 év. A versenybe nem sorolhatók be azon munkák, melyek a népi mesterségek, valamint az ipari formatervezés területét érintik, továbbá a képzőművészeti irányzatú iskolák hallgatóinak záró- és diplomamunkái, valamint a vázlatok, tanulmányok szintjén lévő munkák. Egy versenyző maximálisan 5 művet adhat le (az összes kategória együtt). A versenypályázat mérete nem haladhatja meg a 200 x 150 cm – t (ún. tiszta formátum, keret nélkül). Minden regisztrált pályamunkát már az átadásnál adjusztálni kell. A művek bekeretezése nem szükséges, amíg megoldható azok keret nélküli felfüggesztése. Az egyes alkotások hátoldalát úgy kell technikailag előkészíteni, hogy lehetővé váljon annak problémamentes felfüggesztése.

 

Versenykategóriák:

I. korcsoport: 15 és 25 életév közötti szerzők

A. kategória: festmény (olaj, akril, tempera, akvarell, pasztell, kombinált technika stb.);

B. kategória: rajz és grafika (ceruza, szén, kréta, vörös kréta, toll, vonalrajz, ecset, pasztell, viaszceruza, zsírkréta, lavírozott rajz, színes rajz, rajztechnikák kombinációja, függőleges nyomtatás, mélynyomásos technika, rézkarc, monotípia, alkalmazott grafika, grafikai technikák kombinációi stb.);

C. kategória: szobor (szobrászat, plasztika, dombormű, iparművészet, kerámia, ékszerek, textil stb.);

 

II. korcsoport: 26. életév feletti szerzők

A. kategória: festmény (olaj, akril, tempera, akvarell, pasztell, kombinált technika stb.);

B. kategória: rajz és grafika (ceruza, szén, kréta, vörös kréta, toll, vonalrajz, ecset, pasztell, viaszceruza, zsírkréta, lavírozott rajz, színes rajz, rajztechnikák kombinációja, függőleges nyomtatás, mélynyomásos technika, rézkarc, monotípia, alkalmazott grafika, grafikai technikák kombinációi stb.);

C. kategória: szobor (szobrászat, plasztika, dombormű, iparművészet, kerámia, ékszerek, textil stb.);

 

D. és az E. kategória életkor szerinti megkülönböztetés nélküli

D. kategória: naiv művészet (képesítés nélküli művészek, sajátos művészeti kifejezéssel – art brut, naiv művészet, outsider művészet stb.);

E. kategória: intermediális jellegű munkák (objektum, digitális festmény vagy fénykép/videófelvétel általi akcióművészet, land art, installációk, helyspecifikus művészet, utca-, mozgókép-, fény-, hangművészet stb.). Az E kategóriát szintén kérjük a művelődési központ regionális fordulójának lezártáig, azaz 2020. január 17-éig kézbesíteni.  

 

A Komáromi ART Spektrum 2020 időpontjai:

A munkák leadási határideje: 2020. január 17.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2020. február 14.

                                                                                                                17:00, Zichy-palota,

                                                                                               Duna Menti Múzeum Komárom

A kiállítás látogatható: 2020. március 13-ig.

 

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján https://www.nocka.sk/, az alábbi szekción: Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.           

 

Címkék az alkotópályázatok azonosítására.

 

 

 

Info: Jana Mačicová

 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk