Vzdelávanie, sociálna prevencia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo jubilejný 10. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu,...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo pre kultúrne inštitúcie a osvetové strediská Nitrianskeho kraja štyri na seba nadväzujúce on-line webináre a dvojdňový workshop v rámci projektu Kultúra v sieti, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch september – október...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno organizovalo 4. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Voda v dejinných súvislostiach, ktorý sa uskutočnil 4. 10. 2018 v priestoroch...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Projekt bol určený pre 7. až 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským okresu...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2018) pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 3. ročník Týždeň rodiny. Na základných školách mesta Komárno priebehali...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy...

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk