Hudba, spev

Krajská súťaž V nedeľu 25. novembra 2018 sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch konala X. Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov a speváckych skupín ZLATÝ VENIEC 2018. Podujatia sa zúčastnili zbory z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dva zbory reprezentovali okres Komárno. Ženský...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne vydalo publikáciu „Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť“. Poskytuje informácie širokej verejnosti o vývoji zborovej speváckej kultúry a komornej hudby prierezom storočnice, doplnená je o hodnotné dobové...
Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave, Michal Bartók udelil Poctu Národného osvetového centra dvom výrazným osobnostiam z kultúrneho života mesta Komárno. István Stubendek si prevzal z rúk Eleonóry Hunčagovej v zastúpení generálneho riaditeľa Národného...
Mesto Komárno sa môže naozaj pýšiť svojou bohatou hudobnou minulosťou. Zborový spev vždy zohrával dôležitú úlohu v dejinách mesta a na túto skutočnosť nadviazal aj Koncert zborov Južného Slovenska, ktorý deklaroval výnimočné kvality speváckych zborov tohto regiónu. Podujatie sa...
V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa 13. júna 2018 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole konal tradičný slávnostný koncert detských speváckych zborov ZŠ, ZUŠ a MŠ organizovaný Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania....
Na koncerte METAMORFÓZY, ktorý sa konal 20. mája 2018 o 17.00 v Kultúrnom paláci Podunajského múzea v Komárne, sme boli svedkami premien a prelínaní hudobných žánrov. Vďaka výborne zostavenej dramaturgii nás dirigent Zmiešaného speváckeho zboru GAUDIUM, Lajos Stirber, previedol rôznymi...
Dychová hudba ako žáner je pevnou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Od založenia prvej dychovej hudby na Slovensku ubehlo vyše 175 rokov. Počas tohto obdobia prešla zložitým vývojom, ale vždy dokazovala svoje opodstatnenie v spoločnosti. Dychová hudba sprevádza tie najvýznamnejšie udalosti....
Celoštátna súťaž STRUNOBRANIE 2018 Na 21. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE 2018, ktorá sa konala 8. – 9. júna v Tvrdošíne, získalo folkové duo Torzo Bazáru v zložení Ladislav Kamocsai - gitara, spev...
Úspechy Detských speváckych zborov Schola Mariana Na krajskej postupovej súťaži Mládež spieva, ktorá sa konala 28. marca 2018 v Nových Zámkoch, získali za svoje vynikajúce výkony ocenenia Detské spevácke zbory Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne. DSZ...

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk