Vzdelávanie a prevencia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre účastníkov prvého stretnutia pokračovanie workshopu Duševné zdravie a psychohygiena pedagógov, ktorý sa uskutoční 25.11.2015 o 8.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Lektorkou...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy pripravili pre materské školy mesta Komárno už 7. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pokračovanie kurzu tvorby plagátov - Ako na to II., ktorý sa uskutočnil 29.10.2015  v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne. Kurz sa konal pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre – pobočka Komárno pripravilo pri príležitosti 70. výročia II. svetovej vojny vedomostný kvíz - Komárno a II. svetová vojna, ktorý sa uskutočnil 9.10.2015 o 8.00 hod. v priestoroch Štátneho...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v dňoch 14.8., 17.8. a 19.8.2015 Kurz masáží dojčiat, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Základnej školy na ul. Pohraničnej v Komárne pod vedením Mgr. Jany Ondruškovej, certifikovanej inštruktorky masáže dojčiat (CIMI - Certified Infant Massage...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo Kurz tvorby plagátov - Ako na to..., ktorý sa uskutočnil 14.7.2015 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv....
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 4.6.2015 pre žiakov Základnej školy v Bátorových Kosihách besedu s lektorkou Mgr. Adrianou Grupáčovou na tému Tolerancia a komunikácia.   Info.: Mgr. Daniela Chytilová
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 27.5.2015 pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Komárne besedu s lektorkou Mgr. Ľudmilou Kliskou na tému Fakty a mýty o slušnom správaní.   Info.: Mgr. Daniela Chytilová
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 19.5.2015 pre žiakov Základnej školy v Bátorových Kosihách besedu s lektorkou Mgr. Adrianou Grupáčovou na tému Intolerancia a násilie. Lektorka sa so žiakmi rozprávala o vandalizme, krádežiach, agresivite a šikanovaní na školách i...
Regionálne osvetové stredisko v Komárne spolupracovalo s Okresným úradom Komárno - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Mestským úradom Komárno, Slovenským červeným krížom a dobrovoľným hasičským zborom pri organizovaní Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2015,...
1 | 2 >>

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk