Cezhraničná spolupráca, partnerské podujatia

Výtvarné dielka detí z okresu Komárno zaujali na XII. ročníku medzinárodnej výtvrnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA   Okres Komárno získal 6 cien: B. Základné školy B1. KATEGÓRIA (6-10 rokov) - Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika: 3. miesto - Sandra Sochová, (10r.) - ZŠ Rozmarínová,...
Základná škola s materskou školou Sväťý Peter, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Starosta obce Svätý Peter, obec Svätý Peter a Dotyk ľudskosti, o.z. - Touch of Humanity pripravili 19. novembra 2015 slávnostný program Podaj ruku cez hranicu, ktorý sa konal v Miestnom kultúrnom dome vo Svätom...
Dňa 16.10. 2015 sa v Koncertnej sieni Župného domu v Nitre uskutočnila slávnostná galaprehliadka Srdce, duša, radosť 2015, ktorú usporiadalo Oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Na organizácii prehliadky umeleckých výkonov...
ZŠ Rozmarínová v spolupráci aj s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorganizovala už tretí ročník zaujímavého podujatia „Jesenný deň zdravia“.   Na Námestí gen. Klapku...
V Športovej hale Univerzity J. Selyeho v Komárne (Pevnostný rad) pripravil Tanečno-športový klub NIKI dance & sport v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne 20.-25.7.2015 Letný tanečný tábor pre deti.   Info.: Mgr. Terézia Himpánová
V Základnej škole J. A. Komenského v Komárne sa 20. - 25.7.2015 v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne uskutočnil letný prímestský tábor ZÁCHRANÁRI - Aj ty sa môžeš stať HRDINOM!   Info.: Jana Mačicová
Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 5.7.2015 Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove. Program 15.00 – Oficiálna časť s kladením vencov k pamätníku Cyrila a Metoda, Ekumenické bohoslužby v parku sv. Rozálie 16.30 –...
Dňa 3.- 4.7.2015 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a ZŠ Dulovce  usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. už tradičný folklórny festival v...
THIRD SIDE OF THE WALL - výstava graffiti diel na plátne - Michal Ewilone Bajči V Jókaiho sieni Monostorskej pevnosti v Komárome (Maďarsko) je nainštalovaná výstava jedného z najlepších writerov na Slovensku Michala "Ewilone" Bajčiho, na ktorej Regionálne osvetové stredisko v Komárne...
Pre občanov SR a MR má kľúčový význam cezhraničná spolupráca. Slovensko – maďarský prihraničný región je špecifický predovšetkým významnými kontaktmi medzi obyvateľmi v prihraničnom regióne v oblasti kultúry. Regionálne osvetové stredisko v Komárne 16. – 17. mája 2015...
1 | 2 >>

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 - P.O.Box 159
945 01 Komárno
035/ 760 3783 riaditel@ros-komarno.sk